Ærø private pasningsordning

Privat pasningsordning

Hvad er en privat pasningsordning?

Som privat pasningsordning er jeg godkendt af kommunen til at passe op til 5 børn i eget hjem. Jeg arbejder som selvstændig og der skrives pasningsaftale direkte mellem jer forældre og mig som passer. Kommunen fører tilsyn, både ved anmeldte og uanmeldte besøg, ligesom i den kommunale dagpleje.

Ærø Kommune yder tilskud til privat pasning efter fritvalgsordningen, d.v.s. at forældre til små børn kan vælge at få økonomisk tilskud til en privat pasningsordning, istedet for en plads i den kommunale vuggestue eller dagpleje. Der ydes tilskud med op til 75% af udgiften. 

Børn, der passes i privat pasningsordning, er ikke omfattet af bestemmelserne om hel eller delvis friplads, men der gives søskenderabat, hvis der er søskende i kommunale institutioner.

Nyeste kommentarer

25.11 | 08:35

Vores Karla på 17 mdr er rigtig glad for Hanne, og det er vi også

08.08 | 10:50

Vi har haft vores datter i pleje hos Hanne i snart et år. Vi var slet ikke i ...

01.11 | 19:09

Hej. Kan varmt anbefale Hanne. Det er et dejligt hjem at komme i, og d...

27.08 | 18:39

Hej Hanne Jeg vil bare sige held og lykke med din nye beslutning, du er ...